פתרונות אבטחה ממוקדים

סייברארק היא חברת האבטחה היחידה העוצרת באופן יזום את איומי הסייבר המתקדמים ביותר, אלה שמנצלים הרשאות תוך-ארגונית כדי לתקוף את לב הארגון. החברה יצרה קטגוריה חדשה של פתרונות אבטחה ממוקדים המגינים מפני איומי סייבר לפני שמתקפות אלו מסלימות לנזק בלתי הפיך לארגון.
בחרו מהאפשרויות שלהלן כדי ללמוד איך סייבארק יכולה לעזור לכם במאמצי ההגנה על הארגון.

ביקורת וציות

SWIFT Customer Security Controls Framework

Tightening the Security of the Financial Ecosystem

MAS TRM

Secure, manage and monitor privileged accounts to meet MAS-TRM guidelines

Sarbanes Oxley (SOX)

אכפו את אמצעי הבקרה הפנימיים ודרישות הדיווח על מנת להבטיח ציות לתקנות SOX

The General Data Protection Regulation (GDPR)

לביקורת ודיווח פרוקאטיביים על אבטחת המחשוב

IT Audit and Reporting

ציות אמין, אפקטיבי וקל לדרישות.

ENISA

אבטחה, ניהול וניטור של חשבונות פריבילגיים והשימוש בהם בתשתית רשת חכמה

ISO/IEC 27002

הטמעת אבטחת חשבונות פריבילגיים בכדי לעמוד בתקן אבטחת הנתונים של תעשיית כרטיסי האשראי ISO/IEC 27002: מוודא שהגישה לסביבות המכילות את נתונים בעלי הכרטיסים מוגנת, מפוקחת וניתנת לביקורת.

Payment Card Industry Data Security Standard

וודאו שהגישה לסביבות נתונים של מחזיקי כרטיסים הינה מוגנת, מבוקרת וניתנת לבדיקה

ניהול אבטחה וסיכונים

Advanced Threat Protection

אבטחו את וקטור המתקפה הקריטי ביותר

Remote Vendor Access Security

אבטחו ובודדו גישה המתבצעת מרחוק תוך מעקב מתמיד אחר הפעילות

Insider Threat Protection

בקרה וניטור של חשבונות פריבילגיים על מנת לצמצם את הסיכום לאיומים מתוך הארגון

Cloud & Virtualization Security

חסלו את פערי האבטחה בין סביבות ענן ציבוריות, פרטיות והיברידיות וסביבות תוכנה כשירות (SaaS)

DevOps Security

אבטחו את כלי האוטומציה וה CICD בסביבת ה DevOps

Unix/Linux Security

אבטחת סביבות Unix עם פתרון שלם ומשולב

Windows Security

אבטחו את סביבות Windows עם אבטחת חשבונות פריבילגיים

Industrial Control Systems Security

מערכות בקרה תעשייתיות הן מטרה יקרת ערך לתוקפי סייבר

לפי פרויקט

Privileged Password Management and Control

וודא שיש לכם את הבקרות הדרושות לאבטחה, ניהול וניטור ריכוזיים של חשבונות פריבילגיים

SSH Key Security and Management

הגנה פרואקטיבית של מפתחות SSHהמשמשים לגישה לחשבונות פריבילגיים ולניהול מערכות קריטיות

Session Isolation and Access Control

בידוד Sessions משתמשים פריבילגיות על מנת להגן על מערכות קריטיות

Least Privileges Enforcement

אכיפת בקרת גישה בעלת פריבילגיות מינימליות

Application Credential Security

טיפול מלא בסיכוני אבטחה הקשורים לניהול סיסמאות בין יישומים

Analytics and Threat Detection

איתור ותגובה לאיומים הקריטיים ביותר

Session Monitoring and Recording

ניטור והקלטת פעילות משתמשים פריבילגיים

פתרונות אבטחה וציות לסוכנויות פדרליות

FISMA/NIST SP800-53

השגת ציות לדרישות FISMA ו-NIST SP 800-53, Rev. 4

NERC CIP

אבטחת גישה פריבילגית ומרוחקת לרשת החשמל ושירותים ציבוריים

U.S. Dept of Homeland Security CDM Program

מענה לדרישות הכלולות בשלב 2 של תוכנית Continuous Diagnostics and Mitigation של הממשל הפדרלי של ארה"ב